Το ηλιοθερμικό σύστημα SolvisMax αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση και χρήση το οποίο διαθέτει έλεγχο με προτεραιότητα στη χρήση της ηλιακής ενέργειας, σε συνεργασία με άλλη πηγή ενέργειας (πετρέλαιο/αέριο) όταν ο ήλιος δεν επαρκεί.

Share