• Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών. Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες: Ηλιακές Στέγες 2012
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
Share