Ο ακατάστατος τρόπος λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων δημιουργεί μεγάλη κατανάλωση καυσίμου, ενώ ταυτόχρονα επιτείνει την ανομοιομορφία στην κατανομή θέρμανσης. Η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης πρέπει κατά το δυνατόν να είναι προγραμματισμένη και συνεχής.

Οι μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας στο χώρο δημιουργούν μεγάλη κατανάλωση και έλλειψη θερμικής άνεσης.

Κάθε βαθμός άνω των 20 C, στο χώροκατοικίας, σημαίνει σπατάλη καυσίμου περίπου 6%.
Ο απλούστερο τρόπος για να ελέγχει κανείς τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης μίας κατοικίας είναι ο θερμοστάτης χώρου, οποίος στις περισσότερες εφαρμογές λειτουργεί σαν διακόπτης ΟΝ-ΟFF. Μία βελτίωση για εξοικονόμηση ενέργειας είναι να αντικαταστήσετε τον απλό θερμοστάτη με έναν ηλεκτρονικό χρονοθερμοστάτη. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα προγραμματισμού της θέρμανσης όπως για παράδειγμα να εργάζεται η θέρμανση σε δύο επίπεδα 20 C (κανονικό) και 16 C (οικονομικό)

Share