Έχοντας ως προϋπόθεση την ικανοποίηση των πελατών μας, σε συνδυασμό με την εμπειρία μας, καλύπτουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

  • Εμπορία συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, ηλιακών συστημάτων, φωτοβολταικών, υδραυλικών
  • Μελέτη, εγκατάσταση & επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στους τομείς θέρμανσης, κλιματισμού, ηλιακών
  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Ενεργειακή πιστοποίηση
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Βιομηχανικά έργα

Γιάννης Καθενιώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Share