• Στιβαρή κατασκευή
  • Μεγάλη απόδοση, χαμηλή κατανάλωση
  • Κατασκευή με οριζόντιους φλογαυλούς και κόφτρες
  • Μεγάλη χωρητικότητα χώρου καύσης
  • Μαντεμένια ολισθαίνουσα σχάρα με εξωτερικό μοχλό

Πιστοποιημένοι

  


Share