Δείτε τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του ΕΜΠ σχετικά με το κόστος θέρμανσης: 

Οι συνεχείς μεταβολές στις τιμές των καυσίμων, και ιδιαίτερα η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, έχει στρέψει την κοινή γνώμη σε αναζήτηση νέων μεθόδων και συστημάτων θέρμανσης. Για το μέλλον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συνεχής αύξηση του κόστους των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο) λόγω μείωσης των κοιτασμάτων, του αυξανόμενου κόστους εξόρυξης αλλά και πολιτικών καταστάσεων στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την στροφή προς ηπιότερες μορφές ενέργειας επιβάλουν ακόμη και οικολογικοί λόγοι.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδηγούν στο να προβούμε σε ενέργειες μετατροπής των συστημάτων θέρμανσης στις κατοικίες. Η τελική επιλογή του κάθε καταναλωτή εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως:

  • Εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε μορφές ενέργειας (πχ ξυλεία)
  • Δυνατότητα χώρου αποθήκευσης
  • Περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία
  • Δυνατότητα νυχτερινής τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος

Τα κύρια χαρακτηριστικά των κατασκευών και των συστημάτων θέρμανσης που θα κατασκευάζονται στο μέλλον θα πρέπει να υπαγορεύονται από 2 κύριους κανόνες:

  • Τη βέλτιστη θερμομόνωση των κατασκευών
  • Την επιλογή συστημάτων θέρμανσης/ψύξης υψηλής απόδοσης όπως λέβητες συμπύκνωσης, αντλίες θερμότητας κλπ

Και οι δύο παράγοντες συντελούν στην μείωση της πρωτογενούς δαπάνης ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη των κατοικιών

Για τη διαθεσιμότητα των καυσίμων, καθώς και η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

  • Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεπεράσει το 1,4 ε/lt από τον Οκτώβριο του 2012
  • Η τιμή του φυσικού αερίου ακολουθεί την τιμή του πετρελαίου
  • Η ποιότητα του πέλλετ, και κατά συνέπεια η θερμογόνος δύναμη, καθορίζει και την τιμή του
  • Η ξυλεία έχει γίνει ήδη δυσεύρετη και ειδικότερα η καλής ποιότητας (χωρίς υγρασία)

ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΥΤΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΚΟΠΟ/ΧΡΟΝΟ/ΚΟΣΤΟΣ

Γιάννης Καθενιώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Share