Δεκέμβριος 2012

Εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε ξενώνα. Στη μονάδα η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γινόταν με λέβητα πετρελαίου. Έγινε εγκατάσταση δύο νέων μπόιλερ τριπλής ενέργειας, 1.000lt έκαστο, στο λεβητοστάσιο και στη ταράτσα του ξενώνα εγκαταστάθηκαν ηλιακοί συλλέκτες συνολικής συλλεκτικής επιφάνειας 45m2. Η νέα εγκατάσταση θα πετύχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει και η μεγαλύτερη πληρότητα  με συνέπεια να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του ξενώνα.

Share