Ενεργειακά Τζακιού Νερού

Το ενεργειακό τζάκι νερού είναι μία εστία που, σε αντίθεση με το παραδοσιακό τζάκι, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της φωτιάς και της διοχέτευσης της παραγόμενης θερμότητας στο νερό που κυκλοφορεί σε αυτό. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω της στεγανής πόρτας, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τον εισερχόμενο αέρα. Η θέρμανση του νερού επιτυγχάνεται λόγω της κατασκευής του, διαθέτοντας εξωτερικό μανδύα περιμετρικά της φωτιάς που περιβρέχεται από νερό. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται βαθμός απόδοσης έως και 80%, παεαπλήσιος με ένα λέβητα ξύλου. Μπορεί να αποτελεί αυτόνομη πηγή θέρμανσης και να συνδεθούν με καλοριφέρ, fan coils ή ενδοδαπέδια ή να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Το ενεργειακό τζάκι συνδέεται και συμπεριφέρεται ως λέβητας ξύλου, αλλά βρίκσεται εντός του σπιτιού, συνεπώς χρειάζεται ιδιαίτερη προχοχή στη σύνδεσή του. Μέσω των σύγχρονων διατάξεων ασφαλείας τα ενεργειακά τζάκια νερού μπορούν να συνδεθούν και με δοχείο διαστολής κλειστού κυκλώματος. Δείτε πως είναι η σωστή σύνδεση ενός ενεργειακού τζακιού νερού

Ενεργειακά Τζάκια Αέρα

Τα ενεργειακά τζάκια εκμεταλλεύονται τις μεταλλικές επιφάνειες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της εστίας,προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κύκλωμα αέρος. Με τον τρόπο αυτό διοχετεύεται στο κάτω μέρος της εστίας, ψυχρός αέρας, ο οποίος στη συνέχεια θερμαίνεται στο πίσω μέρος του τζακιού και διοχετεύεται μέσω αεραγωγών , είτε στο χώρο που βρίσκεται το τζάκι είτε σε άλλους χώρους της επιλογής μας.

Εναλλάκτης Τζακιού

Σε υφιστάμενα τζάκια ανοικτού τύπου, μπορούν να γίνουν επεμβάσεις και να μετατραπεί σε ενεργειακό. Ο ευκολότερος τρόπος είναι η τοποθέτηση ένθετου εναλλάκτη νερού στην εστία καύσης. Ταυτόχρονα πρέπει να τοποθετείται κυκλοφορητής για μεταφορά του θερμαινόμενου μέσου στα σώματα καθώς και οι απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας.΄

Share