Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί με την κυκλοφορία νερού, το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία μεταξύ 30-45°C, σε σύστημα σωληνώσεων, το οποίο βρίσκεται εγκιβωτισμένο στο δάπεδο. Το δάπεδο θερμαίνεται και διαχέει τη θερμότητά του στο χώρο μέσω ακτινοβολίας καθώς η θερμοχωρητικότητα του είναι υψηλή και έτσι δρα από μόνο του σαν ένα ενιαίο θερμαντικό σώμα με τη διαφοροποίηση ότι δεν δημιουργείται ροή αέρα, όπως στα κοινά θερμαντικά σώματα.

 

Η κατανομή των θερμοκρασιών είναι αντίθετη σε σχέση με αυτήν που δημιουργείται από τα κοινά συστήματα κεντρικής θέρμανσης με σώματα και οι παρατηρούμενες θερμοκρασίες μειώνονται από τα κατώτερα προς τα ανώτερα στρώματα του χώρου. Ενδεικτικά η θερμοκρασία του αέρα στο επίπεδο του δαπέδου κυμαίνεται από 22-25°Cκαι σταδιακά στο επίπεδο του κεφαλιού βρίσκεται στους18°C. Επιτυγχάνεται έτσι μια ιδανική κατανομή θερμοκρασίας για το ανθρώπινο σώμα.

Πλεονεκτήματα

  • Άμεση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο.
  • Χαμηλό λειτουργικό κόστος. Για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας, στην ενδοδαπέδια θέρμανση το νερό προσαγωγής είναι 30οC – 40οC ενώ στα κοινά θερμαντικά σώματα ανέρχεται στους 70οC – 80οC. Αυτή θερμοκρασιακή διαφορά έχει ως αποτέλεσμα, λιγότερες ώρες λειτουργίας του λέβητα και επομένως χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.
  • Υγιεινότερες συνθήκες. Η θέρμανση του χώρου με ενδοδαπέδιο σύστημα σωληνώσεως επιτυγχάνει την ιδανική κατανομή θερμότητας για το ανθρώπινο σώμα, (ζεστά πόδια – κρύο κεφάλι). Αποτρέπονται ρεύματα αέρα που δημιουργούνται από τα κοινά θερμαντικά σώματα, με συνέπεια την έλλειψη σκόνης και τη διατήρηση της υγρασίας του αέρα στο χώρο σε φυσιολογικά επίπεδα.
  • Οικονομία ωφέλιμου χώρου. Δεν υπάρχουν θερμαντικά σώματα στους τοίχους και επιπρόσθετα ένα καλαίσθητο αρχιτεκτονικά αποτέλεσμα. Επίσης δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μαυρίσματα στους τοίχους και στις κουρτίνες
  • Βραχυπρόθεσμη απόσβεση κόστους. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου πάνω από 30%. Αύξηση του χρόνου ζωής του καυστήρα ο οποίος λειτουργεί λιγότερες ώρες. Μηδενικό κόστος συντήρησης και αντικατάστασης θερμαντικών σωμάτων.
  • Δυνατότητα χρησιμοποίησης όλων των σύγχρονων πηγών θερμότητας. Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών λειτουργίας της ενδοδαπέδιας και της συνολικής αδράνειας του συστήματος εκτός των κοινών πηγών ενέργειας έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ήπιες μορφές ενέργειας, όπως την ηλιακή, αντλίες θερμότητας για αεροθερμία, γεωθερμία κ.λ.π..
Share