Σεπτέμβριος 2009

Επίβλεψη κατασκευής βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 840 τ.μ στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Το κτίριο κατασκευάστηκε για να στεγάσει τις ανάγκες τυποποίησης σειράς προϊόντων γνωστής βιομηχανίας τροφίμων. Προϋπολογισμός έργου: 1.200.000 ευρώ

100_0637    100_0853     100_1071

Σεπτέμβριος 2010

Επίβλεψη κατασκευής βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 790 τ.μ στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Το κτίριο κατασκευάστηκε για να στεγάσει τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών και χημικού εργαστηρίου ελέγχου τροφίμων γνωστής βιομηχανίας τροφίμων. Προϋπολογισμός έργου: 800.000 ευρώ

DSC_0234   DSC_0253

 

 

Share