Δείτε τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του ΕΜΠ σχετικά με το κόστος θέρμανσης: Υπολογισμοί ΕΜΠ 

Πρόκειται για εξελιγμένες συσκευές οι οποίες αντικαθιστούν πλήρως τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης (π.χ. λέβητες πετρελαίου, αερίου, ηλεκτρικούς κ.α.) και επιπρόσθετα παράγουν και ψύξη το καλοκαίρι, καταργώντας με αυτό τον τρόπο τις ενεργοβόρες κλιματιστικές μονάδες χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται εκμεταλλευόμενες την προσφερόμενη από το περιβάλλον ενέργεια, την οποία αξιοποιούν για τη θέρμανση και το δροσισμό οποιασδήποτε κατοικίας. Οι αντλίες θερμότητας δεν είναι νέες συσκευές,  έχουν αναπτυχθεί αρκετά χρόνια πριν, ταυτόχρονα σχεδόν με τον κλιματισμό, και έχουν εφαρμοστεί/δοκιμαστεί στο εξωτερικό. Η ραγδαία αύξηση των ορυκτών καυσίμων έχει καταστήσει πλέον τις αντλίες θερμότητας οικονομικότερες στην χρήση.

Λειτουργία

Ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας βασίζεται στον ψυκτικό κύκλο. Επειδή δεν παράγουν αλλά δεσμέυουν  θερμότητα από το περιβάλλον, η κατανάλωση ρεύματος περιορίζεται στη λειτουργία του συμπιεστή τους, που αντιστοιχεί στο 20-25% της ενέργειας που αποδίδουν, επιτυγχάνοντας οικονομία μέχρι 80%.

Είδη

Η αρχή λειτουργίας όλων των αντλιών θερμότητας είναι ίδια. Ανάλογα όμως με την επιλογή της πηγής άντλησης ενέργειας διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Aντλίες αέρος νερού εκμεταλλεύονται για την άντληση ενέργειας τον περιβάλλοντα αέρα. Είναι ιδανικές για μονοκατοικίες και δουλεύουν και σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και θερμοκρασίες μέχρι -20οC.

Αντλίες θερμότητας νερού – νερού (γεωθερμική αντλία κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος). Στην κατηγορία αυτή η πηγή άντλησης θερμότητας προέρχεται από το έδαφος με οριζόντιους ή κάθετους εναλλάκτες ή υπόγεια ύδατα μεταφέροντας την θερμότητα του υπεδάφους στην αντλία.

Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται σε ένα κλειστό κύκλωμα και συμπιέζεται, ώστε να αυξηθεί η πίεση και η θερμοκρασία του.

Ανάλογα με την εφαρμογή επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος αντλίας θερμότητας (αέρος, εδάφους, νερού) έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία και η απόδοση θέρμανσης – ψύξης να είναι η ψηλότερη δυνατή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας. Η σωστή μελέτη της κάθε εγκατάστασης και η σωστή επιλογή της αντλίας θερμότητας επιτυγχάνει τη μέγιστη εξοικονόμηση στα συστήματα θέρμανσης.

Πλεονεκτήματα

  • Αυξημένος συντελεστής απόδοσης  (COP έως 4), δηλαδή καταναλώνοντας 1kW ηλεκτρικής ενέργειας, παράγονται έως 4kW χρηστικής ενέργειας, για θέρμανση ή δροσισμό. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνεται η οικονομικότερη λειτουργία σε σχέση με όλα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης
  • Θέρμανση και δροσισμός με μία μόνο μονάδα. Αντιστρέφοντας τον κύκλο λειτουργίας παράγεται θέρμανση ή δροσισμός αντίστοιχα. Αυτό επιτυγχάνεται σε συστήματα με ενδοδαπέδια θέρμανση ή fan coils
  • Δεν υπάρχει φόβος για νοθεία ή λανθασμένη καταμέτρηση καυσίμου. Επίσης πληρώνεις αφού καταναλώσεις
  • Φιλικότητα προς το περιβάλλον με μηδενικές εκπομπές ρύπων, εφόσον δεν υπάρχει καύση
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Μικρό μέγεθος για να  τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μηχανοστάσιο και επιπλέον κέρδος χώρου εξαιτίας της έλλειψης  δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμου.
  • Ελαχιστοποίηση των συντηρήσεων και υψηλή ασφάλεια λειτουργίας

Συνεργαζόμαστε με τους γνωστότερους οίκους κατασκευής αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας να μελετήσουμε και να σας προτείνουμε την ιδανικότερη τεχνοοικονομική λύση

           

Share