Τα συστήματα θέρμανσης σχεδιάζονται να καλύπτουν τις ανάγκες στις ποιο κρύες ημέρες του χειμώνα, η διάρκεια των οποίων είναι 10-20 ημέρες. Για αυτές τις μέρες η θερμοκρασία του νερού που ζεσταίνει ο λέβητας είναι υψηλή (80-90 οC). Τις υπόλοιπες μέρες το νερό που καταλήγει στα σώματα μπορεί να είναι χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Ο αυτοματισμός αντιστάθμισης ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού που καταλήγει στα θερμαντικά σώματα, λαμβάνοντας υπόψη την εξωτερική θερμοκρασία η οποία μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η θέρμανση να λειτουργεί συνεχόμενα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και να εξοικονομείται καύσιμο. Ο αυτοματισμός αντιστάθμισης μπορεί να ελέγχει κατευθείαν τον καυστήρα ή, προτιμότερα, ο έλεγχος του νερού να γίνεται μέσω τρίοδης βάνας ανάμειξης.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες

Η διακοπτόμενη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου, ενώ ταυτόχρονα επιτείνει την ανομοιομορφία στην κατανομή της θέρμανσης. Η ιδανική λειτουργία της θέρμανσης πρέπει να είναι προγραμματισμένη και συνεχής. Οι μεγάλες και απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας στους χώρους προκαλεί μεγάλη κατανάλωση και έλλειψη θερμικής άνεσης.

Είναι προτιμότερο και οικονομικότερο η κεντρική θέρμανση να λειτουργεί περισσότερες ώρες σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Share